Hyppää sisältöön

Jalkapallon on oltava turvallinen ympäristö kaikille – seksistinen vihapuhe on huomioitava vakavana rikkomuksena

21.06.2021

Subway Kansallinen Liiga tuomitsee seksistisen vihapuheen, epäasiallisen käytöksen ja häirinnän kaikissa muodoissaan yksiselitteisesti ja suoraan. Jalkapallon tulee olla kaikille toimijoille lapsista aikuisiin turvallinen ympäristö toteuttaa itseään. Aihe on noussut puheenaiheeksi naisten jalkapallossa ja futsalissa esiinnousseiden asenteellisten tapausten vuoksi.

Kansallinen Liiga tekee työtä samanarvoisen urheilumaailman puolesta. Sekä Kansallinen Liiga että Palloliitto ovat tehneet konkreettisia toimia samanarvoisten mahdollisuuksien edistämiseksi sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, ihonväriin tai uskonnolliseen taustaan katsomatta.

Maailma ei kuitenkaan ole vielä valmis, kuten esiin nousseet tapahtumat jalkapallon ja futsalin parissa osoittavat. Tahtia monimuotoisen ja tasa-arvoisen urheilumaailman rakentamiseksi on kiristettävä, jotta jalkapalloperhe voi kasvaa entistä vahvemmin myös naisten ja tyttöjen – sekä kaikkiaan inklusiivisena – lajina.

Seksistinen vihapuhe täyttää seksuaalisen häirinnän tunnusmerkit

Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen määritelmän mukaan seksuaaliseen häirintään kuuluvan seksistisen vihapuheen tunnusmerkkejä ovat mm. huorittelu tai seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvät kommentit.

Huhtikuussa 2021 naisten Futsal-liigan ottelussa ja kesäkuussa 2021 jalkapallon Kansallisen Liigan otteluissa pelaajiin on kohdistunut seksistisen vihapuheen tunnusmerkit täyttävää asenteellista kielenkäyttöä.

Seksuaalinen häirintä tulkitaan Palloliiton rangaistuskäytännöissä vakavaksi rikkomukseksi. Kansallisen Liigan tapauksessa Palloliiton kurinpito ei ole nähnyt seksuaalisen häirinnän tunnusmerkistön ja siten vakavan rikkomuksen kriteerien täyttyvän.

Urheilun ja liikunnan on kasvettava muun yhteiskunnan mukana

Sekä THL:n että Väestöliiton määritelmissä seksistinen vihapuhe lasketaan kuuluvaksi seksuaaliseen häirintään, joka puolestaan on vakavana pidettävä rikkomus myös Palloliiton kurinpidossa. Tulevaisuuden liikunta- ja urheiluperhettä rakennettaessa on ensiarvoisen tärkeää, että seksuaaliseksi häirinnäksi tunnustetaan myös seksistinen vihapuhe ja että sitä pyritään entistä järeämmin keinoin kitkemään.

Tasa-arvolain 7 $ ja Yhdenvertaisuuslain 14 $ mukaan häirintää on ”tarkoituksellinen tai tosiasiallinen uhkaavan, vihamielisen, halventavan, nöyryyttävän tai ahdistavan ilmapiirin luominen”. Kahden kuukauden sisään sattuneet tapaukset naisten jalkapallon ja futsalin parissa osoittavat, että lajin sisällä on työtä tehtävänä asenteellisen suhtautumisen kitkemiseksi.

Kansallinen Liiga näkee keskeisenä, että yhdessä Palloliiton kanssa löydämme ratkaisuja seksistisen vihapuheen kitkemiseksi niin kentän tasolla tapahtuvan välittömän puuttumisen kuin tarvittaessa rangaistuskäytäntöjen tarkentamisen kautta. Nuorille ja aikuisille jalkapalloilijoille on taattava turvallinen ja syrjintävapaa ympäristö.

Search