Hyppää sisältöön

Raising our game – FIFPRO:n katsaus luotaa jalkapallon kasvuedellytyksiä naisten puolella

04.05.2020

Arvo nousussa kansainvälisesti

Jalkapallo on naisten puolella pitkään nähty kulueränä. Erityisesti 2010-luvulla sen arvoa niin urheilulle kuin yhteiskunnalle yleensäkin on tunnustettu: on alettu nähdä, että jalkapallon kasvumahdollisuudet ovat lähes rajattomat, mikäli kehityksessä mukana on molemmat sukupuolet. Pelin kehittymisen myötä myös kaupallinen kiinnostus jalkapalloon naisten sarjoissa on nousussa. Sekä kansallisissa otteluissa että maajoukkuetasolla katsojamäärien kehitys lupaa hyvää.

Maailman laajuisesti löytyy edelleen kuitenkin myös paljon kehitettävää. Raportista selviää, että naisten joukkueet ja pelaajat hyötyvät edelleen paljon vähemmän esimerkiksi sponsoreista kuin miehet. Vuoden 2019 FIFPRO:n yhteistyökumppaneita koskevasta tutkimuksesta selviää, että naisjoukkueiden mainosoikeudet myydään usein osana suurempaa kokonaisuutta – toisin sanoen oikeudet myydään miesten joukkueen sivutuotteena. Vaikka yhtenäiset sponsorisopimukset eivät sinällään ole haitallisia ajateltuna jalkapallon kehitystä naisten lajina, ne asettavat esteitä naisten puolen itsenäiselle lajikehitykselle sekä vaikeuttavat markkina-arvon määrittämistä.

Toisaalta sponsoreiden saaminen on naisten puolella edelleen haaste, mikä nähdään esimerkiksi vertaamalla sponsorimääriä naisten MM-kisoissa vuonna 2019 ja miesten kisoissa vuonna 2018.

– Toivoisin, että ne sponsorit, jotka isosti tukevat miesten urheilua, tekisivät sen myös naisten puolella. Mielestäni se on eettisesti hieman kyseenalaista pusketaan paljon rahaa miesten urheiluun, jos ei sitä tee naisten puolella. Toisaalta on myös hyvä, että naisten puolella on löytynyt omiakin sponsoreita, kommentoi Jalkapallon Pelaajayhdistyksen hallituksen jäsen Linda Ruutu, joka myös edustaa Kansallisessa Liigassa HJK:ta.

Naispelaajat kohtaavat edelleen vähättelyä

Pelaajayhdistyksen Ruutu arvostaa, että FIFPRO:n raportissa on konkreettisten olosuhteiden lisäksi huomioitu myös pelaajien kokema arvostus.

– Kyllä siihen yleiseen ilmapiiriin vaikuttaa, jos jatkuvasti joutuu kohtaamaan vähätteleviä kommentteja alentavia asenteita. Se kuormittaa henkisesti paljon.

Ruudun mukaan Suomessa vähätteleviä kommentteja kohtaa vähemmän kuin aiemmin, mutta kokonaan niistä ei ole päästy eroon.  Yksi askel arvostuksen nostamiseen on pelaajien tunnettavuuden kasvattaminen. Pelaajia tulisi rohkaista toimimaan vaikuttajina oman lajinsa parissa.

– Pelaajien päätehtävä on tietysti pelaaminen, mutta toivoisin pelaajien näkevän enemmän mahdollisuuksia vaikuttamiseen omassa lajissa. Pelaajat voisivat tulla enemmän esiin omina persooninaan esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, toteaa myöskin Pelaajayhdistyksen hallituksessa vaikuttava KuPS:n puolustaja Paula Auvinen.

Auvisen mukaan seurojen, sponsoreiden ja pelaajien tulisi enemmän tehdä yhteistyötä näkyvyyden parantamiseksi.

–  Yhteistyötä kannattaisi rakentaa vuorovaikutteisemmaksi. Yhdessä pelaajien, seurojen ja sponsoreiden kannattaisi miettiä, miten sitä näkyvyyttä voidaan parantaa molempien suuntaan. Yhteistyötä pitäisi muuttaa modernimmaksi. Tällöin siitä hyötyisivät niin seurat, pelaajat kuin sponsoritkin enemmän.

Tyytymisen aika on ohi

Naisten pääsarjoissa tapahtuu ammattimaistumista nyt maailmalla enemmän kuin koskaan ennen. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että pelaajat voivat keskittyä pelkästään jalkapallon pelaamiseen ja että olosuhteet seuroissa ja yhteiskunnassa mahdollistavat tämän.

Ammattimaistuminen vaati luonnollisesti rahaa esimerkiksi sponsoreilta, mutta myös muihin asioihin on panostettava, jos lajia halutaan Suomessa viedä eteenpäin. Jalkapallon pelaajayhdistyksen hallituksen jäsen Hanna Ruohomaa kertoo arvostuksen nousun olevan yksi askel ammattimaistumiseen.

– Jalkapalloa ei Suomessa mielletä kunnon työksi, joten sen arvostus esimerkiksi verrattuna muihin Pohjoismaihin on todella alhaalla. Tästä syystä lähes kaikki A-maajoukkuepelaajat ja lupaavat juniorit lähtevät aikaisessa vaiheessa pelaamaan ulkomaille, jotta voisivat keskittyä täysipäiväisesti pelaamiseen.

FIFPRO:n teettämästä raportista selviää, että seurojen naisten joukkueiden henkilöstö on usein melko puuteellinen. Ruohomaa kokee, että Suomessa on tavallista niputtaa naisten joukkue osaksi seuran junioritoimintaa, kun taas miesten joukkueita pidetään seurojen lippulaivoina. Kun tälläinen jako tehdään seurassa, arvotetaan naisten edustusjoukkue tällöin junioreiden tasolle. Tämä näkyy arjen pienissä asioissa: siinä missä miespelaajien pyykit pestään ja tuodaan valmiina pukukoppiin, naispelaajat raahaavat varusteensa aamutreeneistä töihin tai kouluun.

– Ensimmäiset askeleet on otettava seuroissa. Ei voida vaatia arvostusta muilta, jos sitä ei tule edes omalta seuralta. Myös pelaajien on vaadittava asioita äänekkäämmin. Tyytymisen aika on ohi, Ruohomaa toteaa.

JPY pelaajien edunvalvojana Suomessa

Suomessa jalkapalloilijoiden toimintaolosuhteita pyrkii aktiivisesti kehittämään Jalkapallon Pelaajayhdistys JPY. Pelaajayhdistys toimii jalkapalloa ammattinaan tai sivutoimenaan harjoittavien pelaajien edunvalvontayhdistyksenä. JPY:n varapuheenjohtaja sekä FC Hongan puolustaja Katarina Naumasen mukaan JPY:n tärkein tehtävä on toimia tasa-arvoisena etujärjestönä niin nais- kuin miespelaajillekin.

– Meillä puhutaan vain yhdestä jalkapallosta. Ei ole miesten ja naisten jalkapalloa. Nyt tapetilla on paljon yleensäkin jalkapallon asema yhteiskunnassa, ja meidän tehtävämme on viedä lajia eteenpäin yhtenä lajina, niin että sekä naisten että miesten toimintaedellytykset jalkapalloilijoina paranevat.

Naumasen mukaan kuitenkin JPY on hyvässä asemassa varmistamaan, että miesten puolella jalkapalloon tehtävät kehitystoimet ja uudistukset laajennetaan koskemaan myös naisten puolta. Naisten puolella on kuitenkin vielä enemmän tekemistä lajin yleisen kiinnostuksen kasvattamisessa.

– Me JPY:ssä voimme auttaa esimerkiksi kertomalla niitä pelaajien tarinoita. Voimme myös auttaa käytännön arjen asioissa, kuten kaksoisuran luomisessa

Search